Bootstrap Framework 3.3.6

Over a dozen reusable components built to provide iconography, dropdowns, input groups, navigation, alerts, and much more...

...

Moderator: Moderatorer

#1130300
En ny rapport

VTI rapport 914
SAMKOST 2
Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens
samhällsekonomiska kostnader


visar tydligt det många bilägare redan vet: personbilstrafiken är klart överbeskattad.
Rapporten tar upp totala samhällsekonomiska kostnader (inkl. olyckor, buller, utsläpp, etc.) för olika transportslag och jämför med nivån på beskattningen.

Här är rapporten:
http://vti.diva-portal.org/smash/get/di ... TEXT01.pdf

De som inte orkar läsa hela rapporten kan titta på sid 97-100.

Fast det är självaste VTI som ger ut rapporten kan man nog räkna med att div. politiker väljer att bortse från fakta och höjer skatten på bärnsle ytterligare. Eller andra skatter som rör bilismen. Bilismen är en kassako och det är ett rent självändamål att ta ut så mycket skatt det bara går. Kan kanske bli ett självmål om man driver det lite till?
#1130304
Det man kan se är ju främst att flyget är underbeskattat.. Samt att det är en liten skillnad till tung trafiks fördel i övrigt. Den borde jämnas ut och flyget borde betala rimlig skatt på bränsle. Pengarna borde typ öronmärkas till att rusta upp järnvägen så att man kan börja lita på den igen.
#1130305
joel80 wrote:Det man kan se är ju främst att flyget är underbeskattat.. Samt att det är en liten skillnad till tung trafiks fördel i övrigt. Den borde jämnas ut och flyget borde betala rimlig skatt på bränsle.
Japp, att flyget är underbeskattat har jag vetat länge. Det är ju i det närmaste skattefritt i internationell trafik. Mycket tjafsande och tjatande på personbilstrafik för nyttotrafik på marken när man sedan åker högt i det blå till ingen (eller mycket liten skatt) på nöjesresa till t.ex. Thailand. Klimathot? Verkar inte så...
joel80 wrote:Pengarna borde typ öronmärkas till att rusta upp järnvägen så att man kan börja lita på den igen.
Egentligen anser jag att om nu personbilstrafiken är överbeskattad så ska skatten sänkas. Men jag kan tänka mig att överskottet används till kloka syften som t.ex. att rusta upp järnvägen. Men så blir det inte. Överskottet går rakt in i den stora skattekistan och används till annat som inte har ett dugg med transporter att göra.
#1130321
Oavsett andra transportslag så konstaterar man att bilismen är överbeskattad. Hur ska politikerna pusha bilisterna att acceptera ytterligare pålagor som man vill införa? Och vilka argument ska man använda? Man kan ju knappast köra med argumentet att bilismen inte betalar för sig tillräckligt. Det handlar snarare om att man i så fall ska informera bilisterna att de ändå ska vara med och betala för annat. Allt annat vore ju oärligt. Om man inte klarar av det är det enda raka i detta läge att sänka skatten för bilismen så att den matchar de samhällsekonomiska kostnaderna som bilismen medför. Och att odemokratisk drömstyrd ändring av infrastrukturen i olika städer som ofta innebär en försämring för bilismen omedelbart upphör.
#1130666
Det har dom väl aldrig motiverat det med?
Det enda som varit motivet de sensaste årtiondets höjningar är väl miljörelaterade?

Att inte det rent miljömässigt varit skatt på flygbränslet tar dock lite udden av argumenten och gör dom mer tandlösa. Ska man miljöskatta p.g.a farliga utsläpp och så får man vara konsekvent på alla plan, och ev göra det billigare att använda andra alternativ så att när man väljer rätt får man en slant tillbaka på skatten så att säga. Det är lite så bonus-malus ska fungera...

Att inte flyget betalar bränsleskatt skulle man också kunna se som en konkurrensfördel, mot t.ex buss och tågtrafik.
#1130720
joel80 wrote:Det enda som varit motivet de sensaste årtiondets höjningar är väl miljörelaterade?
Att det var/är det verkliga skälet kan du väl ändå inte tro på. Det borde vara uppenbart för de allra flesta att bilismen varit/är en kassako. Ursäkterna och skälen för att ta ut skatterna har varit många genom åren. Likaså benämningen på de olika skatterna. Bilismen överbeskattad. Även om men frågar objektiva källor. Även om man tar hänsyn till miljökostnaderma. Punkt. Att politiker utifrån denna bas vill öka pålagorna ytterligare visar på att andra skäl ligger bakom än att bilismen måste stå för sina kostnader. Det gör bilisterns redan. Med råge.
#1130724
Alltså ska vi kolla på miljökostnader så är troligen allt fossilt bränsle kraftigt underbeskattade.
Lika så skatt på t.ex cigaretter och alkohol... Kostar troligen samhället mer än vad man får in.

Nu är det så att när det gäller miljökostnaderna så är det mycket av det som ingen betalar alls, eftersom vi helt enkelt bara ökar på utsläppen, försurning och andra skadliga bieffekter av vårt eldande.. det blir liksom en skuld som förs över på nästa generation.
#1130727
joel80 wrote:Alltså ska vi kolla på miljökostnader så är troligen allt fossilt bränsle kraftigt underbeskattade.
Troligen?? Vet vi det? Vet någon det? Jag vet inte. Enligt vissa rapporter är ju bilisterna överbeskattade. Inklusive miljökostnader...
#1130730
Det vore ju intressant med lite djupare analys kring varför VTI och Trafikanalys kommer fram till så olika resultat. Trafikanalys menar att skatt/kostnad går jämnt upp för landsbygdstrafik men att kostnaden inte skattas fullt ut för stadstrafik eftersom utsläppen påverkar fler och infrastrukturen är dyrare.
#1130738
Camel wrote:
joel80 wrote:Alltså ska vi kolla på miljökostnader så är troligen allt fossilt bränsle kraftigt underbeskattade.
Troligen?? Vet vi det? Vet någon det? Jag vet inte. Enligt vissa rapporter är ju bilisterna överbeskattade. Inklusive miljökostnader...
Ja det är ju extremt komplext att räkna ihop så det kommer jag inte lyckas med.. Men kostnader för miljöförstöring orsakad av människan uppnår till astronomiska summor, räknar vi sen också med hälsoproblem och de medisinska kostnader som tillkommer blir det än värre.

T.ex:
"Global miljöförstöring orsakad av mänskliga aktiviteter under 2008 uppgår till ett värde av 6600 miljarder US-dollar. Det säger en rapport gjord i samarbete mellan FN-stödda Principles for Responsible Investment (PRI) och FN:s miljöprograms finansiella initiativ (UNEP FI)."

Man kan om man orkar sätta sig in i uträkningen för just bränsleskatten i Sverige och hur den är beräknad, bl.a utifrån utsläppsskatt per gram och "kilometerskatt".
http://www.trafa.se/globalassets/pm/pm- ... _hit.pos=4
#1130795
"Trafikanalys" är en oseriös myndighet bestående av av bidragstagare av skattemedel med politiskt uppdrag så givetvis kommer dom till "rätt" slutsats pga politiska kopplingen och sin framtida existens oavsett hur fel den är i verkligheten. Sen kan ju Sverige ha 300% skatt på bränsle men det blir inga verkliga effekter av det pga verkligheten och hur liten del Sverige står för. Sätt 50% skall i USA så blir effekten långt mycket större, sätt 40% skatt i Kina så blir det långt mycket större effekt. Nä Sverige skall inte gå först och betala mest för inget, låt dom som skitar ner mest betala mest.
Sen är ju FN eller "FN-stödda" organisationer inget att lita på heller det har vi ju sett senaste åren.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]

Swap-in out addons, use only what you really need!