Bootstrap Framework 3.3.6

Over a dozen reusable components built to provide iconography, dropdowns, input groups, navigation, alerts, and much more...

Här diskuteras allmänna bilfrågor oavsett märke som inte passar in i övriga forum.

Moderator: Moderatorer

#1131111
Nja man återanvänder eller återcirkulerar en del av avgaserna pga att avgaserna är så syrefattigt så det sänker förbränningstemperaturen. Antagligen gör man så för att kunna ha en magrare blandning och samtidigt kunna sänka temperaturen = mindre nox, annars går det ju att "feta på" för att få ned tempen men då ökar ju andra utsläpp så som HC.
En kompromiss helt enkelt :)
#1131159
Lucif3r wrote:EGR'en är väl till för att återanvända det syre som blir över i avgaserna, och på så sätt minska både utsläpp(miljötrams) och ge lite "gratis" energi som annars bara hade gått till spillo.
Tyvärr är det väl ofta så att själva EGR systemet kräver mer energi än vad man vinner på återanvändningen, vilket då i slutändan innebär att EGR mer eller mindre enbart är miljötrams :)
Tvärs om, man använder avgaserna för det finns inget syre kvar i dessa som kan reagera med kväve och bilda kväveoxid.
#1131174
Första sidan på min sökning säger de här två att det ökar prestandan, bara för att visa vad jag fick påståendet ifrån:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Avgas%C3%A5terledning (på bensinmotor)
https://bilpassion.wordpress.com/2014/0 ... n-bra-for/ (andra meningen i ingressen redan, motorns effekt och senare förbättrad effekt minskar bränsleförbrukningen)

Jag är fortfarande tveksam men vad vet jag. Man skickar alltså in 20% död gas, då om det ska bli nån vinst överhuvudtaget så måste ju fördelarna överstiga 20% bara för att kompensera bortfallet och sen ytterligare plusskompensera för att det ska va nån idé, typ 25-30%. Det känns lite som att det är för bra för att va sant att man kan öka prestanda/effekt/whatever med en fjärdedel genom att skicka in en femtedel skit. För bra för att va sant. Känns det som, som att peta in två tegelstenar i en brasa så brinner den 25% bättre om man ska dra till en jämförelse, men vad vet jag. Dock så kanske det blir mindre utsläpp av de två tegelstenarna som inte brinner men värmeeffekten bör ju sjunka. ...Om det är så bra varför för man inte in avgaserna både på halvgas som fullgas då?
#1131177
semmelman wrote:Bara för å få full förståelse, om nu motorn ska andas kunde man väl lika gärna bara hålla spjället öppet å minska bränsletillförseln istället?
Nej som rid54 redan påpekat funkar det inte på en bensinmotor. Där måste blandningsförhållandet mellan bensin och syre vara det rätta för att motorn skall gå som den skall. Minskar man bränsletillförseln måste man också minska syretillförseln genom att minska flödet av frisk luft. Däremot kan man släppa in nästintill syrefria avgaser istället för luft.

En dieselmotor kan i motsats till en bensinmotor fungera med olika grad av luftöverskott. På en sådan motor ändrar man därför i huvudsak "gaspådraget" genom att bara ändra bränslemängden utan att strypa lufttillförseln. Äldre dieselmotorer har av det skälet inget "gasspjäll" som reglerar lufttillförseln. Nyare dieslar, t.ex. den VEA-motor som sitter i min V70 D4 -15, har ändå ett sådant spjäll för att kunna styra blandningen mellan frisk luft å ena sidan och avgaser via EGR å den andra. På en diesel är huvudpoängen med att tillföra avgaser istället för frisk luft att förbränningen då kan bli renare, t.ex. genom att det produceras mindre NOX.
#1131184
semmelman wrote:Första sidan på min sökning säger de här två att det ökar prestandan, bara för att visa vad jag fick påståendet ifrån:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Avgas%C3%A5terledning (på bensinmotor)
https://bilpassion.wordpress.com/2014/0 ... n-bra-for/ (andra meningen i ingressen redan, motorns effekt och senare förbättrad effekt minskar bränsleförbrukningen)
I den andra av de källor du länkar till bordet det ha stått "bränsleeffektivitet" eller "verkningsgrad" istället för "effekt". Man ökar inte max effekt (som mäts i hk) med hjälp av EGR men kan däremot i vissa fall öka bränsleeffektiviteten/verkningsgraden (som mäts i procent). Närmare bestämt är bränsleeffektiviteten/verkningsgraden den effekt man faktiskt får ut vid en viss bränslemängd dividerat med den effekt man skulle kunna få ut om man hade en helt perfekt motor (en ideal konstruktion som inte finns i praktiken). För att EGR skall kunna höja bränsleeffektiviteten/verkningsgraden måste det också handla om bränslemängder mindre än den som motorn maximalt kan utnyttja och som ger motorns maximala effekt. Motorn måste alltså gå på delgas snarare än fullgas.
semmelman wrote:Jag är fortfarande tveksam men vad vet jag. Man skickar alltså in 20% död gas, då om det ska bli nån vinst överhuvudtaget så måste ju fördelarna överstiga 20% bara för att kompensera bortfallet och sen ytterligare plusskompensera för att det ska va nån idé, typ 25-30%. Det känns lite som att det är för bra för att va sant att man kan öka prestanda/effekt/whatever med en fjärdedel genom att skicka in en femtedel skit. För bra för att va sant. Känns det som, som att peta in två tegelstenar i en brasa så brinner den 25% bättre om man ska dra till en jämförelse, men vad vet jag. Dock så kanske det blir mindre utsläpp av de två tegelstenarna som inte brinner men värmeeffekten bör ju sjunka. ...Om det är så bra varför för man inte in avgaserna både på halvgas som fullgas då?
Om du tänker på bränsleeffektivitet/verkningsgrad istället för på max effekt förstår du bättre.
#1131198
Jag tänker ju så att drar man max effekt/energi ur en bensindroppe så borde det va det bästa för bränsleeffektivitet som för verkningsgrad som för effekt, allt annat så kastar man bort energi. Men det kanske är tydligen är fel. Men du verkar veta vad du talar om, håller du med om det då att EGR-ventilen inte bara är för reningens skull som jag trodde utan har oxå effekt på bränsleeffektiviteten, positiv, är det så man ska förstå detta?
#1131200
Bränsleffektiviteten kan öka om systemet är väl designat och funkar som det ska. Jag hade en Dodge Aspen 78 med en "lean-burn" -anpassad motor. Systemet bygger på att man magrar ut bränsleblandningen vid dellast och höjer tändningen (så att den långsambrinnande magra blandningen gör maximal nytta). Om EGR-ventilen inte öppnade, gick bilen dåligt (ryckigt) vid låg belastning (landsvägsfart på plan mark) och vid lite pådrag ville den spika. Med EGR aktiv gick den hur bra som helst och den var förvånansvärt otörstig trots en 318 V8 eller vad det nu var i den. "Problemet" var väl egentligen att man införde "ett system till" som kunde krångla och att det fick nån form av dåligt rykte som "miljögrej" när det dök upp. Effekthöjning: Nej. Högre bränsleverkningsgrad: Ja, om man kör vettigt. Bra för miljön: Ja, pga minskad halt av NOx i avgaserna. Problem: Ja, ventilen kunde koksa igen och kraven på rätt justerad förgasare och tändsystem var höga. (senare kom ju insprutning med mycket bättre kontroll av bränslet)
#1131212
semmelman wrote:Jag tänker ju så att drar man max effekt/energi ur en bensindroppe så borde det va det bästa för bränsleeffektivitet som för verkningsgrad som för effekt, allt annat så kastar man bort energi. Men det kanske är tydligen är fel.
Nej det är helt rätt. Det du beskriver är just bränsleffektivitet/verkningsgrad. Och EGR kan hjälpa till med detta så länge det inte är fullgaskörning vi pratar om. Vad den inte kan hjälpa till med är att höja motorns effekt (antal hk, inte antal hk per bensindroppe) vid full gas. I just fullgasläget handlar det bara om att tillföra så mycket frisk luft som möjligt och sedan optimal bränslemängd för den luftmängden.
semmelman wrote:Men du verkar veta vad du talar om, håller du med om det då att EGR-ventilen inte bara är för reningens skull som jag trodde utan har oxå effekt på bränsleeffektiviteten, positiv, är det så man ska förstå detta?
Ja, på åtminstone vissa motorer och i vissa lägen kan EGR också förbättra bränsleeffektiviteten.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]

Swap-in out addons, use only what you really need!